Wat is de rol van het College van Bestuur bij de studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de hogeschoolbrede (faculteitoverstijgende) plannen en verantwoordelijk voor de wijze waarop de studievoorschotmiddelen binnen de Hogeschool van Amsterdam worden besteed. Daarnaast is het College van Bestuur ook verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de Centrale Medezeggenschapsraad over de realisatie en voortgang van de plannen en voor het betrekken van de Centrale Medezeggenschapsraad bij de plannen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)