Ik sta op de reservelijst, wat betekent dat voor mij?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Nadat de stemperiode is gesloten, volgt de uitslag van de verkiezingen. Het kan zijn dat je dan op de reservelijst bent gekomen. Dat betekent dat je te weinig stemmen hebt gekregen om in de raad te komen. Als op een later moment een lid zich terugtrekt uit de raad, kan jij dan alsnog gevraagd worden lid te worden van de medezeggenschapsraad. Geef de hoop dus nog niet op!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)