Belangrijke reglementen voor de Medezeggenschapsverkiezingen op de HvA

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De Medezeggenschapsverkiezingen op de HvA hebben als basis de regels die in de onderstaande reglementen zijn opgenomen. Na het lezen van de reglementen nog vragen, neem dan contact op met Centrum voor Medezeggenschap!

Medezeggenschapsreglement HvA

Kiesreglement HvA

De afdeling Juridische Zaken heeft op verzoek van de CMR een toelichting op (de wijzigingen in) het nieuwe Kiesreglement opgesteld, deze kan je hieronder vinden!

Toelichting bij nieuw Kiesreglement HvA


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)