Waarom is de OER er?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Iedere hbo-opleiding die valt onder de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) moet een Onderwijs- en Examenregeling (OER) hebben.

De OER is onderdeel van het HvA Studentenstatuut. Omdat iedere opleiding opleidingsspecifieke informatie opneemt in de OER is de OER een apart document naast het Studentenstatuut. De Onderwijs- en Examenregeling en het Studentenstatuut zijn uitwerkingen van de WHW regels.

Iedere HvA bachelor, master en associate degree opleidingen, die bij DUO geregisseerd zijn en vallen onder de WHW, moet daarom een eigen Onderwijs- en Examenregeling hebben. Bij de HvA hebben we OER-formats voor de bachelor, master en AD.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)