Wanneer in het jaar gaat het over de kwaliteitsafspraken?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Hogeschoolbreed is afgesproken dat het jaarlijks bijstellen van de meerjarenplannen voor de zomer is afgerond. Het gesprek over de voortgang en de realisatie van de plannen daarover voert de medezeggenschap met hun formele gesprekspartner het hele jaar door. Ze maken samen ook een plan van aanpak over wanneer zij met elkaar om tafel gaan.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)