Aan wie moet de opleidingscommissie het jaarverslag opsturen?

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

De opleidingscommissie moet het jaarverslag, na de formele vastlegging, voor 1 oktober opsturen naar de opleidingsmanager, de decaan en de deelraad.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)