Op welke manier wordt de uitvoer en realisatie van de plannen geëvalueerd?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Hoe de uitvoer en realisatie van de plannen wordt geïnventariseerd is afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat. De formele gesprekspartner van het medezeggenschapsorgaan is verantwoordelijk voor de uitvoer en realisatie van de gemaakte plannen. Deze worden geëvalueerd in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan. De manier waarop dit geëvalueerd wordt is afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen gesprekspartner en orgaan.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de realisatie wordt beoordeeld met een tekstuele toegelichte evaluatie over het afgelopen jaar, maar bijvoorbeeld ook door middel van enquêtes onder studenten of docenten als het gaat om werkdrukverlichting of meer docenten voor de klas.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)