Hoe ontvang ik mijn vacatievergoeding?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Je ontvangt de vacatievergoeding na het indienen van een 'Declaratieformulier Externen'. Hierin moeten de gevraagde gegevens en het bedrag dat gedeclareerd mag worden ingevuld worden. Wanneer je dit precies doet verschilt per faculteit en opleiding.

Bij de meeste opleidingscommissies dienen de studentleden één keer per jaar een declaratie in voor de gemaakte uren van dat studiejaar. Bij de deelraden en de Centrale Medezeggenschapsraad worden de vacatievergoedingen meestal maandelijks uitbetaald.

Het verschilt per faculteit en opleiding wat de precieze procedures en afspraken zijn. Vraag dit eerst na om te voorkomen dat de verwerking van jouw declaratie niet goed gaat. Het kan namelijk zijn dat er specifieke informatie ingevuld moet worden of dat de declaraties al geregeld worden door bijvoorbeeld jouw ambtelijk secretaris of ondersteuner.

Het is van belang dat het declaratieformulier ingevuld wordt met de juiste kostensoort genaamd 'bijdragen en subsidies aan studenten'. Indien je dit namelijk niet doet, wordt de vacatievergoeding (automatisch) door de Belastingdienst als inkomen opgenomen in de jaarlijkse opgaaf van de inkomstenbelasting.

Ook moet er een contactpersoon ingevuld worden in het formulier. Dit verschilt per faculteit en opleiding, en moet je opvragen bij jouw gesprekspartner (de opleidingsmanager of decaan).

Let op: selecteer bij kostensoort altijd 'bijdragen en subsidies aan studenten' om te voorkomen dat je inkomstenbelasting moet betalen over de vacatievergoeding. Als je niet deze kostensoort kiest, zal het alsnog in jouw jaaropgave inkomstenbelasting terecht komen en rekent de belastingdienst het mee.

De HvA neemt het standpunt in dat vacatievergoedingen niet zijn belast met inkomstenbelasting bij studenten. De HvA is echter niet verantwoordelijk voor jouw eigen inkomstenbelasting, dit moet je zelf goed regelen!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)