Opleidingen kunnen vrijstellingen geven op basis van eerder behaalde resultaten in het hoger onderwijs, deze vakken hoef je dan niet meer te volgen. Gaat deze regeling ook op voor associate degrees?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het gaat niet zozeer om welk traject de student heeft gevolgd (bachelor, AD), maar om een vergelijkbare inhoud. Dus deze regel gaat ook over de AD-opleidingen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)