Is er een verschil en wat is het verschil tussen een leerroute en een afstudeerrichting?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Een leerroute start al direct in de propedeusefase (jaar 1 van de opleiding). Een afstudeerrichting start pas na het propedeuse jaar in de hoofdfase (jaar 2 van de opleiding).


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)