Mag de medezeggenschap voorstellen voor studievoorschotmiddelen aandragen?

Geüpdatet 1 week ago door Participatie HvA

Ja, dit mogen zij doen bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de achterban en deze input te vertalen naar een advies aan de gesprekspartner (de opleidingsmanager, decaan of het College van Bestuur).


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)