Mag de deelraad thema’s kiezen, uit de zes landelijk afgesproken thema’s, waar op de faculteit extra aandacht aan wordt besteed?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Ja, dit mag in overleg tussen de decaan en deelraad.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)