Wie controleert de meerjarenplannen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De ‘Werkgroep kwaliteitsafspraken’ toetst of de meerjarenplannen van de opleidingen en faculteiten voldoet aan datgene wat er is afgesproken binnen de Hogeschool van Amsterdam.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)