Als een vak niet meer aangeboden wordt, maar wel een beperkte geldigheid heeft, moet dit vak dan ook nog opgenomen worden in de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Nee, de beperkte geldigheid moet worden aangegeven voor het aanbod van het programma in de OER van het betreffende studiejaar.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)