Kennisclip: Selectie voor speciaal traject

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 2.8, selectie speciaal traject, besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.

Sheet 1 - Introductie

Deze kennisclip gaat in op de wijze van selectie voor speciaal traject. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor dit onderwerp adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Selectie speciaal traject

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt’. Niet ieder opleiding heeft een dergelijk traject, vandaar indien van toepassing. Een speciaal traject is traject gericht op een hoger kennisniveau Binnen de HvA zijn dit onder andere honoursmodules, honoursprogramma’s en academische routes.

In de Onderwijs –en Examenregeling is de informatie over dit onderwerp beschreven in paragraaf 2.8.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de OC instemming heeft de wijze van selecteren, niet op de selectiecriteria. De selectiecriteria staan vermeld in de studiegids.

Sheet 4 - Selectie speciaal traject

De Opleidingscommissie kan op de volgende punt letten. Is er sprake van een heldere en duidelijke selectieprocedure?

Sheet 5 - Waar kan ik naatoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Selectie voor speciaal traject
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)