Wat is de vergoeding voor leden van de medezeggenschap?

Geüpdatet 1 month ago door Participatie HvA

Wil je een uitwerking van het onderstaande antwoord zien met verwijzingen? Lees dan dit artikel.

De vergoeding voor studenten en medewerkers is opgenomen in het faciliteringsreglement van de HvA. Dit regelement is te vinden op de website van Juridische Zaken

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de medezeggenschapsverkiezingen, kan je contact opnemen met het Centraal Stembureau door een e-mail te sturen naar centraalstembureau@hva.nl of bezoek het verkiezingsportaal.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)