Wat als informatie wel in de studiegids is opgenomen, maar niet in de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

In de OER is de informatie over een vak beperkt tot: naam van het vak, het aantal studiepunten, toetsvorm van alle tentamens en deeltentamens die bij het vak horen, het tijdvak waarin het tentamen is (zowel eerste gelegenheid als herkansing. De studiegids bevat uitgebreidere informatie.

Als informatie in de studiegids niet overeenkomt met de informatie in de OER, dan geldt de OER. Staat in de OER bijvoorbeeld maar één tentamen vermeld bij een vak en in de studiegids twee deeltentamens, dan geldt de informatie in de OER.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)