Wat is het bekostingingsprofiel?

Geüpdatet 7 months ago door Participatie HvA

Hogescholen en universiteiten ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget om onderwijs te geven en onderzoek uit te voeren. Voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is deze rijksbijdrage de grootste bron van inkomsten en vormt samen met inkomsten uit collegegelden de eerste geldstroom. Naast deze eerste geldstroom ontvangt de HvA ook geld uit een tweede en derde geldstroom. De tweede geldstroom bestaat uit subsidies voor onderwijs en onderzoek vanuit de overheid. De derde geldstroom bestaat uit inkomsten die voortkomen uit contractonderwijs en -onderzoek en EU-financiering. Docenten en onderzoekers van de faculteiten halen de tweede en derde geldstromen binnen en die vloeien dan ook rechtstreeks naar die faculteiten.

Allocatiemodel

De rijksbijdrage wordt aan de faculteiten toegewezen via een verdeelsleutel, het allocatiemodel. De inkomsten uit collegegelden vallen hierbuiten, deze gaan direct naar de faculteiten waar de betalende studenten staan ingeschreven. Een gedeelte van de rijksbijdrage blijft onverdeeld om beleid te bekostigen dat in het lopende jaar nieuw ontwikkeld wordt. Bij de verdeling van de rijksbijdrage over de faculteiten volgt de HvA zoveel mogelijk het bekostigingsbeleid van OCW.

Bekostigingsprofielen

De kosten voor het verzorgen van onderwijs kunnen per opleiding verschillen. OCW kent de opleidingen daarom een hoog (1,28) of laag (1,00) bekostigingsprofiel toe. Om tegemoet te komen aan de additionele kosten voor intensievere lesvormen en practicumruimtes, hanteert de HvA intern eigen bekostigingsprofielen. Deze interne bekostigingsprofielen zijn in overleg met het College van Bestuur (CvB) en de decanen vastgesteld. Voor een aantal opleidingen geldt dat de externe verdeling daardoor anders is dan de interne verdeling. Een overzicht van de opleidingen is terug te vinden in de tabel.

Faculteit

Opleiding

Profiel

Weging

FBSV

Alle

Laag

1,00

FBE

Alle

Laag

1,00

FG

Bachelors

Masters

Laag

Hoog

1,00

1,28

FMR

Alle

Laag

1,00

FDMCI

CO & BIK

Overige

Laag

Hoog

1,00

1,28

FOO

PABO

Pedagogiek

Lerarenopleiding (technisch)

Lerarenopleiding (niet-technisch)

Master Wiskunde

Master Overig

Laag

Laag

Hoog

Laag

Hoog

Laag

1,00

1,00

1,28

1,00

1,28

1,00

FT

Logistiek & Economie

Overige

Laag

Hoog

1,00

1,28

Vragen over dit artikel?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de beleidsafdeling Financiën, Planning & Control (FP&C). Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)