Hoe kan ik mijn achterban betrekken in het gesprek over de studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

Op dit moment zijn de Beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek, Comunicatie en Studentenzaken druk bezig met het maken van content voor deze pagina.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft ervoor gekozen om de dialoog met studenten en docenten over de besteding van de studievoorschotmiddelen op verschillende niveaus te voeren: op het niveau van de hogeschool, faculteiten en de opleidingen. De nadruk ligt op het niveau van de faculteiten en opleidingen. Door de dialoog op deze manier te organiseren, zorgt de HvA ervoor dat de betrokkenheid van studenten en docenten tot op het niveau van de opleidingen is geborgd. Maar hoe kan een opleidingscommissie de achterban betrekken in het gesprek?

Communicatietools

Studentenzaken heeft in samenwerking met de Beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek en afdeling Comunicatie verschillende tools gemaakt om de achterban (studenten en medewerkers) te informeren over de studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken.

Algemene introductievideo

Participatie HvA een video opgenomen waar wordt uitgelegd wat kwaliteitsafspraken en studievoorschotmiddelen zijn en hoe studenten kunnen meedenken aan de besteding hiervan. Deze kan in combinatie met de onderstaande tekst worden gebruikt in de communicatie van medezeggenschapsraden.

HvA YouTuber Yara heeft uitgezocht waar jouw basisbeurs geld heen gaat. Het onderwijs wordt verbeterd met dit geld. Hoe werkt dit en hoe kan jij jouw ideeën delen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs? Kijk deze video en je weet er meer over!

Kennisclips

Op het YouTube-kanaal van Participatie HvA is een kennisclipreeks beschikbaar over de kwaliteitsafspraken. Hoewel deze clips zijn bedoeld voor de medezeggenschap kunnen ze ook gebruikt worden om de achterban meer informatie te geven.

In deze kennsiclipreeks vertellen we je meer over de Kwaliteitsafspraken en Studievoorschotmiddelen.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs