Hoe kan de OC samen met de deelraad optrekken in het OER-proces?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Veel faculteiten kennen een zogeheten ‘OC-platform’. In dit overleg komen de leden van de opleidingscommissies van de faculteit bij elkaar, vaak is de deelraad hierbij ook vertegenwoordigd. Hier kunnen OC’s samen met deelraad spreken over allerlei zaken, ook over de OER.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)