Heeft de deelraad ook instemming over de invulling van de opleidingsplannen?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Nee, maar de faculteit mag wel afstemmen op welke thema’s ze focussen bij de verschillende opleidingen. Dit houdt in dat zij voor de hele faculteit kiezen uit de zes gekozen landelijke thema’s en daarbij de focus leggen op bijvoorbeeld drie van deze thema’s.

De zes opgestelde thema’s zijn:

  • Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit). Dit kan bijvoorbeeld door extra docenten aan te nemen.
  • Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie. Dit kan bijvoorbeeld door extra talentprogramma’s te ontwikkelen.
  • Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit). Dit kan bijvoorbeeld door extra cursussen aan te bieden aan docenten.
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in extra studieplekken in de bibliotheek.
  • Meer en betere begeleiding van studenten. Dit kan bijvoorbeeld door extra studentpsychologen in te zetten.
  • Studiesucces, waaronder doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen. Dit kan bijvoorbeeld door extra aandacht te geven aan de eerste 100 dagen van nieuwe studenten.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)