Wanneer is er een instemmingsmoment voor de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Op 1 juni ligt er een formeel instemmingsmoment voor de OC en de deelraad. De decaan van de faculteit stelt op 1 juni de OER vast. Daarna worden de OER’en verzameld door de beleidsafdeling van O&O. En wordt de opleidings-OER toegevoegd aan de digitale studiegids van de betreffende opleiding.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)