Kennisclip: Evalueren van het onderwijs

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingsrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 2.6 besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.

Sheet 1  -  Introductie

In deze kennisclip gaat in op de evaluatie van het onderwijs. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor deze onderwerpen adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Evaluatie van het onderwijs

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd’. In de Onderwijs –en Examenregeling is de informatie over dit onderwerp beschreven in paragraaf 2.6. De opleiding geeft hier puntsgewijs weer hoe de opleiding het onderwijs evalueert en wie ze erbij betrekt.

Sheet 4 -  Evaluatie van het onderwijs

De Opleidingscommissie kan op de volgende punten letten. Ten eerste, onderneemt de opleiding voldoende activiteiten om het onderwijs adequaat te evalueren. Ten tweede, zet de opleiding de juiste mix van middelen in op het juiste moment. Ten derde, worden studenten in voldoende mate geïnformeerd over de resultaten en eventuele verbeteracties die de opleiding onderneemt? Als laatste, voor kwaliteit is het belangrijk dat de opleiding de kwaliteitscyclus rondmaakt: activiteiten plannen, uitvoeren, evalueren, waar nodig verbeteren en vervolgens weer plannen.

Sheet 5 - Waar kan ik naartoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk OER.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Evaluatie van het onderwijs
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)