Waar geeft de HvA de studievoorschotmiddelen aan uit?

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

In het plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019-2024’ staat beschreven waarnaar de HvA streeft met de inzet van de studievoorschotmiddelen. In dit plan zijn de voorgenomen bestedingen opgenomen op de zes landelijke thema’s en hoe deze passen in het HvA-beleid. Ook staat in dit plan welke resultaten de HvA bereikt wil hebben in 2021 met de besteding van de studievoorschotmiddelen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)