Waar geeft de HvA de studievoorschotmiddelen aan uit?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Bij de landelijke kwaliteitsafspraken is afgesproken om de studievoorschotmiddelen te besteden aan zes thema’s:

 • intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
 • meer en betere begeleiding van studenten
 • studiesucces
 • onderwijsdifferentiatie
 • passende en goede onderwijsfaciliteiten
 • verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit)

Ook is afgesproken dat de manier waarop het geld besteed wordt, moet passen bij het beleid van de hogeschool. Voor de HvA betekent dit dat de inzet van de studievoorschotmiddelen moet passen binnen de hogeschoolbrede doelen en thema’s:

 • verhogen aantal docenten
 • studeerbaar en robuust onderwijs
 • flexibel onderwijs
 • honours
 • onderzoek in onderwijs
 • student engagement
 • professionalisering
 • goed georganiseerd onderwijs (onderwijslogistiek)

In het plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019-2024’ staat beschreven waarnaar de HvA streeft met de inzet van de studievoorschotmiddelen. In dit plan zijn de voorgenomen bestedingen opgenomen op de zes landelijke thema’s en hoe deze passen in het HvA-beleid. Ook staat in dit plan welke resultaten de HvA bereikt wil hebben in 2021 met de besteding van de studievoorschotmiddelen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)