Welke vragen over de studievoorschotmiddelen moet de opleidingscommissie in het jaarverslag beantwoorden?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De opleidingscommissie beantwoordt in het eigen jaarverslag de volgende vragen over de besteding van de studievoorschotmiddelen:

  • Op welke wijze wordt de opleidingscommissie betrokken bij het ontwikkelen van plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover?
  • Op welke wijze wordt de opleidingscommissie geïnformeerd over de realisatie van de plannen?
  • Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van:
    • de betrokkenheid van de opleidingscommissie bij het ontwikkelen van plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover (volwaardige gesprekspartner, tijdig betrokken, plannen ter instemming voorgelegd?)
    • de informatie die de opleidingscommissie krijgt over de realisatie van de plannen (voldoende helder en op de afgesproken momenten?)
  • Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van de realisatie van de plannen: zijn de plannen naar het oordeel van de opleidingscommissie wel of niet in voldoende mate gerealiseerd?


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)