Welke vragen over de studievoorschotmiddelen moet de opleidingscommissie in het jaarverslag beantwoorden?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

De opleidingscommissie beantwoordt in het eigen jaarverslag de volgende vragen over de besteding van de studievoorschotmiddelen:

  • Op welke wijze wordt de opleidingscommissie betrokken bij het ontwikkelen van plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover?
  • Op welke wijze wordt de opleidingscommissie geïnformeerd over de realisatie van de plannen?
  • Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van:
    • de betrokkenheid van de opleidingscommissie bij het ontwikkelen van plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover (volwaardige gesprekspartner, tijdig betrokken, plannen ter instemming voorgelegd?)
    • de informatie die de opleidingscommissie krijgt over de realisatie van de plannen (voldoende helder en op de afgesproken momenten?)
  • Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van de realisatie van de plannen: zijn de plannen naar het oordeel van de opleidingscommissie wel of niet in voldoende mate gerealiseerd?


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)