Kan de minister de geldstroom stopzetten als de plannen voor de studievoorschotmiddelen niet voldoen aan de standaard?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Elke instelling presenteert hun plan voor het besteden van de studievoorschotmiddelen. Een panel van 5 leden – waaronder een student – gaat bij de instelling op bezoek. Daarna brengt het panel een positief of negatief advies uit aan de NVAO. Het bestuur van de NVAO beoordeelt het advies van het panel en brengt daarna een advies uit aan de minister. Uiteindelijk neemt de minister een definitief besluit. Dit besluit is positief of negatief. Indien negatief dan heeft de instelling maximaal een jaar om het plan te herstellen. Als hierna het oordeel van de minister (op basis van een advies van de NVAO) nog altijd ‘onvoldoende’ luidt, is het uitgangspunt dat de studievoorschotmiddelen in de jaren 2021 tot en met 2024 niet worden uitgekeerd aan de betreffende instelling.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)