Kennisclip: Afstudeerrichtingen

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 9.2 besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.

Sheet 1 - Introductie

Deze kennisclip gaat in op de inhoud van afstudeerrichtingen. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor dit onderwerp adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Inhoud afstudeerrichtingen

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding’. In de opleidings-OER beschreven in hoofdstuk 9. Niet iedere opleiding kent afstudeerrichtingen. Als dit wel het geval is dan is het toetsprogramma opgenomen in 9.2. Het toetsprogramma bevat de onderwijseenheden van de afstudeerrichting, aantal EC per onderwijseenheid, toetsvorm en tentamenmomenten.

Sheet 4 -  Inhoud afstudeerrichtingen

De Opleidingscommissie kan op de volgende punten letten. Ten eerste, zijn de gekozen afstudeerrichtingen beroepsrelevant? Is de opzet stimulerend en uitdagend? Is het programma zoals vermeld in het toetsprogramma goed studeerbaar

Sheet 5 - Waar kan ik naartoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Afstudeerrichtingen
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)