Voor wie is het Scholingsweekend?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het Scholingsweekend is voor alle HvA-studenten die - ten tijde van het Scholingsweekend - actief zijn in een van de volgende rollen:

  • lid van een opleidingscommissie
  • bestuurslid van een erkende HvA-studievereniging
  • lid van een medezeggenschapsraad
  • staflid van een erkend HvA-studentenplatform


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)