Wie controleert de informatie in de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De informatie in de OER wordt gecontroleerd door de drie lagen van medezeggenschap (OC-deelraad-CMR). Ook de opleidingsmanagers, decanen, College van Bestuur en O&O controleren de inhoudt hiervan.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)