Valt artikel 2.11.3 onder een van de opties bij Artikel 2.11.2?

Geüpdatet 1 week ago door Participatie HvA

Ja - Artikel 2.11.3 is onderdeel van de tweede optie van artikel 2.11.2. Wanneer deze optie niet wordt opgenomen, komt artikel 2.11.3 te vervallen. Deze zal dan niet worden opgenomen in de tekst van de Onderwijs- en Examenregeling. De keuze is dan als aangegeven in de volgende alinea's.

Optie 1

2. De studenten hebben toegang tot alle afstudeerrichtingen beschreven in artikel 2.3.

Optie 2

2. De opleidingsmanager kan beslissen dat een student in de hoofdfase slechts toegang heeft tot één of enkele van de afstudeerrichtingen, zoals beschreven in artikel 2.3. De opleidingsmanager baseert zijn beslissing op:

a. de studieresultaten van de student; [nadere eisen invullen].

en/of

b. in hoeverre het door de student gevolgde studieprogramma voldoende aansluit op de door de student gewenste afstudeerrichting. [Nadere eisen invullen].

3. De opleidingsmanager stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord alvorens tot een beslissing over te gaan. Bij de beslissing houdt de opleidingsmanager rekening met de persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.4) van de student.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)