Heeft de examencommissie ook advies- of instemmingsrecht?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Wettelijk gezien heeft de examencommissie geen advies- of instemmingsrechten. Enkel de rechten voor de medezeggenschap staan in de wet beschreven. Dit neemt uiteraard niet weg dat ze een belangrijke adviesrol voor opleidingen kunnen vervullen, omdat ze het reilen en zeilen van de toepassing van de OER kennen. In de praktijk betrekken alle faculteiten hun examencommissies bij de OER in het OER-proces.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)