Achtergrondinformatie over het kwaliteitsafsprakenproces

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Wil je inhoudelijk meer weten over waarom de kwaliteitsafspraken bestaan? Sinds wanneer de kwaliteitsafspraken zijn ingevoerd? Waarom er landelijke kwaliteitsafspraken zijn? Wat het verschil is tussen de kwaliteitsafspraken en studievoorschotmiddelen? Wie de meerjarenplannen invult en controleert? Wie de HvA op hogeschool niveau controleert op de kwaliteitsafspraken? Hoe de kwaliteitsafspraken worden gemonitord en geëvalueerd?

Op deze pagina hebben we de artikelen met de antwoorden op deze vragen verzameld als globaal overzicht van dit onderwerp. Ook handig om door te nemen als je meer wil weten over de achtergrond van de kwaliteitsafspraken en wat jouw rol als medezeggenschapper is.

Studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken, wat is dat nu precies?

Het geld dat vrij kwam toen de basisbeurs van studenten werd omgezet naar een lening, noemen we studievoorschotmiddelen. De minister heeft met de landelijke studentenverenigingen LSVB en ISO en de verenigingen van de universiteiten en hogescholen afspraken gemaakt over de besteding van deze studievoorschotmiddelen, de kwaliteitsafspraken.

Waar geeft de HvA de studievoorschotmiddelen aan uit?

Bij de landelijke kwaliteitsafspraken is afgesproken om de studievoorschotmiddelen te besteden aan zes thema’s. Ook is afgesproken dat de manier waarop het geld besteed wordt, moet passen bij het beleid van de hogeschool. Voor de HvA betekent dit dat de inzet van de studievoorschotmiddelen moet passen binnen de hogeschoolbrede doelen en thema’s.

Waar geven faculteiten en opleidingen van de HvA de studievoorschotmiddelen aan uit?

De HvA heeft ervoor gekozen de uitwerking van het hogeschoolbrede plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019 – 2024’ voor de besteding van de studievoorschotmiddelen vooral op het niveau van faculteiten en opleidingen te doen.

Wat is de rol van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden?

De HvA wil het gesprek over de inzet van de studievoorschotmiddelen voeren met studenten en docenten. Dit gebeurt via de medezeggenschap op drie manieren: hogeschoolbreed, binnen de faculteiten en binnen de opleidingen.

In de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden wordt besproken wat de plannen zijn voor het uitgeven van de studievoorschotmiddelen en de voortgang hiervan. Jaarlijks kijken we samen of de plannen worden voortgezet, bijgesteld / vernieuwd of stopgezet.

Welke vragen over de studievoorschotmiddelen moeten opleidingscommissies in hun jaarverslag beantwoorden?

De opleidingscommissies beantwoorden in hun jaarverslag een aantal vragen over de besteding van de studievoorschotmiddelen bij hun opleidingen. Deze vragen zijn terug te vinden in de handreiking voor het opstellen van het jaarverslag.

Wie beoordeelt of de studievoorschotmiddelen goed besteed worden?

De NVAO beoordeelt op verschillende momenten bij alle hogescholen en universiteiten of zij de studievoorschotmiddelen besteden zoals is afgesproken. Dit doen ze aan de hand van verschillende criteria. De faculteiten en opleidingen moeten er voor zorgen dat er concrete uitwerkingen zijn en dat de meerjaarplannen aan de eisen voldoen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)