Wat gebeurt er als een opleidingscommissie niet instemt met de OER?

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

Het kan voorkomen dat een opleidingscommissie zich niet volledig kan vinden in de invulling van de Onderwijs- en Examenregeling. Indien dit het geval is kan de opleidingscommissie ervoor kiezen om niet in te stemmen met de OER en motiveert waarom deze tot dit besluit is gekomen. Beide partijen zullen in gesprek gaan om samen tot een oplossing te komen. Wanneer de opleidingscommissie en het opleidingsmanagement het in een niet met elkaar eens worden, kunnen de volgende stappen worden genomen:

Tip: Zorg ervoor dat de opleidingscommissie zo vroeg mogelijk bij het proces wordt betrokken. Zo kunnen misverstanden worden voorkomen en is op voorhand duidelijk wat de wensen en doelen zijn van de opleidingscommissie en het management.
 1. Gesprek met de decaan
  Indien de opleidingscommissie en het opleidingsmanagement er niet gezamelijk uit komen, volgt er een gesprek tussen beide partijen en de decaan van de faculteit. 
 2. Mediation
  Indien de OC en het opleidingsmanagement er ook na dat gesprek niet uit komen kan er worden gekozen voor mediation. 
 3. Geschillencommissie
  Wanneer de opleidingscommissie en het opleidingsmanagement er ook na de (eventuele) mediation niet gezamelijk uit komen kan er een geschil aanhangig worden gemaakt bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs. De opleidingscommissie en de decaan zijn partij in deze procedure en de uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor partijen.
 4. Beroep
  Tegen de uitspraak van de geschillencommissie kan binnen één maand na de uitspraak beroep worden aangetekend bij bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. 

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemming op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)