Hoe komt het format Onderwijs- en Examenregeling tot stand?

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

Ieder najaar komt, in opdracht van het College van Bestuur (CvB), een werkgroep onder leiding van de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) bij elkaar. Iedere faculteit is hierin vertegenwoordigd door een opleidingsmanager of een voorzitter van de examencommissie. De Centrale Medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd door een docent- en een studentlid. Daarnaast bestaat de werkgroep uit het hoofd Juridische Zaken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

In de werkgroep wordt besproken welke noodzakelijke wijzigingen in de formats nodig zijn. Dat kan gaan om een wetswijziging of jurisprudentie, waardoor een regel moet worden aangepast. Het kan ook gaan om een beleidswijziging van de HvA of een wijziging in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. De leden van de werkgroep verzamelen deze input vanuit hun achterban.

De gewijzigde Onderwijs- en Examenregeling wordt voorgelegd aan diverse vertegenwoordigers binnen de HvA voor advies en aan het einde van het kalenderjaar voorgelegd aan de CMR te instemming. Na instemming worden de concepten door het CvB vastgesteld en verspreid binnen de HvA.

De volgende bijlagen en links zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Kennisartikel: Is het format Onderwijs- en Examenregeling ingestemd?
    Hogeschool van Amsterdam
  2. Kennisartikel: Waar kan ik het format Onderwijs- en Examenregeling vinden?
    Hogeschool van Amsterdam

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt over de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)