Welke reglementen zijn van toepassing bij de verkiezingen?

Geüpdatet 5 months ago door Participatie HvA

Bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is de medezeggenschap gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Naast deze wetgeving zijn medezeggenschapsreglement, faciliteringsreglement en kiesreglement van de HvA van toepassing. Deze reglementen zijn te vinden op de website van Juridische Zaken

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en sommige deelraden hebben ook een huishoudelijk reglement. Deze reglementen zijn op te vragen bij de individuele raden. Bekijk hier de contactinformatie.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de medezeggenschapsverkiezingen, kan je contact opnemen met het Centraal Stembureau door een e-mail te sturen naar centraalstembureau@hva.nl of bezoek het verkiezingsportaal.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)