Presentatie: Investeren in Kwaliteit - Studievoorschotmiddelen

Geüpdatet 1 week ago door Participatie HvA

Deze informatie is ook te vinden in de kennisclips. Bekijk de kennisclip.

Na het afschaffen van de basisbeurs van studenten zijn de zogenaamde ‘studievoorschotmiddelen’ vrijgekomen. Over de besteding van deze middelen zijn landelijke afspraken gemaakt: de kwaliteitsafspraken. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met studentenorganisaties en de Vereniging Hogescholen en Vereniging van Universiteiten (VSNU) afgesproken dat instellingen de studievoorschotmiddelen zullen besteden aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Hierbij zijn de volgende thema’s afgesproken:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs
  • Meer en betere begeleiding van studenten
  • Studiesucces, onderwijsdifferentiatie
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten
  • Docentkwaliteit

Daarnaast is landelijk afgesproken dat bij de besteding van de studievoorschotmiddelen de medezeggenschap instemmingsrecht heeft. In onderstaande presentatie wordt een nadere toelichting geven op de besteding van de studievoorschotmiddelen bij de HvA en op welke wijze studenten en docenten hierbij worden betrokken. Ook wordt aangegeven hoe de landelijke thema’s zich verhouden tot het hogeschool breed beleid van de HvA.     

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Presentatie: Investeren in Kwaliteit - Studievoorschotmiddelen
    Bron: Jos van Hijfte & Niels Nanning, november 2018

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)