Wat is de juiste definitie van de eerste kans en herkansing in hoofdstuk 4.1?

Geüpdatet 2 months ago door Participatie HvA

Afgelopen maart heeft het College van Bestuur op verzoek van de Centrale Medezeggenschapsraad een aanpassing doorgevoerd in paragraaf 4.1 van de Onderwijs- en Examenregeling. De aanpassing betrof onder andere een definitie van eerste kans/herkansing.

Verkeerde interpretatie
Vanuit enkele faculteiten is aangegeven dat deze definitie ruimte laat voor interpretatie. Het gaat om de suggestie die gewekt kan worden dat bij het niet deelnemen of afmelden voor de eerste twee gelegenheden (eerste kans/herkansing) de student een beroep kan doen op extra gelegenheden. Dat is niet de strekking van de definitie. In paragraaf 3.3 is aangegeven dat de student twee gelegenheden krijgt aangeboden om een onderwijseenheid af te ronden. Het niet benutten van deze gelegenheden geeft geen recht op extra gelegenheden. 

Verduidelijking van de tekst
Om te voorkomen dat wel de indruk ontstaat dat er een beroep kan worden gedaan op extra gelegenheden, heeft het college de onderstaande tekst verspreid om aan te geven hoe de definitie in 4.1 moet worden geïnterpreteerd:

Als student heb je per studiejaar twee gelegenheden om voor een vak tentamen te doen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling in paragraaf 3.3. De opleiding plant een eerste gelegenheid direct volgend op het onderwijs en de tweede gelegenheid als herkansing. Als je ervoor kiest om niet aan deze gelegenheden deel te nemen kan je geen beroep doen op extra tentamen mogelijkheden binnen hetzelfde studiejaar. Dit geldt ook in de situaties waarin je je moet aanmelden voor tentamens en je de gelegenheid hebt om je af te melden, zoals omschreven in paragraaf 4.1 van de Onderwijs- en Examenregeling. Ook dan geldt dat je geen recht hebt op extra gelegenheden. Het volgende studiejaar krijg je wederom twee gelegenheden om vakken uit het vorige studiejaar die je nog niet hebt behaald te herkansen. Een extra gelegenheid kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemming op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)