Formats voor reactie OER instemming

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Je kunt onderstaande documenten gebruiken als formats voor de reactie op het instemmingsverzoek op de OER'en.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)