Pleegt de student ook fraude/plagiaat wanneer hij eigen teksten uit eerder werk gebruikt?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De student pleegt plagiaat op het moment dat de student in een nieuwe opdracht verwijst naar eerder ingediende of vergelijkbare teksten, zonder daar een bron bij te vermelden. Voor eigen werk is het dus ook gewoon de regel om een bronvermelding te gebruiken.

Zie hiervoor ook in de OER het hoofdstuk 4, artikel 4.4, lid 1 onder f:

Onder plagiaat verstaan we het: (...) indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen zonder bronvermelding;


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)