Hoe zit het met de verplichte aanwezigheid tijdens praktische oefeningen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De onderstaande memo geeft meer toelichting op wat er wel/niet mogelijk is omtrent praktische oefeningen en verplichte aanwezigheid (artikel 3.4):

Memo praktische oefening - verplichte aanwezigheid (2023).pdf


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)