Reglementen voor de Medezeggenschap

Geüpdatet door ZALQUAH

Op de Hogeschool van Amsterdam hebben wij medezeggenschapsorganen. Hoe zij werken en wat voor regelingen voor hen gelden, hebben wij in reglementen en beleidskaders opgenomen. Deze vind je hieronder.

Beleid:

Hier vind je beleidskaders, reglementen en procedures op het gebied van onderwijs, onderzoek en voorzieningen (sharepoint.com)

Regelementen:

Medezeggenschap (sharepoint.com)

Engelstalige versie van het Reglement Opleidingscommissies -->

Regulations Degree Programme Committees - UAUS

De volgende toelichtingen op de reglementen zijn door de afdeling Juridische Zaken opgesteld ter aanvulling en verduidelijking:

Toelichting bij nieuw Kiesreglement - HvA

Toelichting reglement Opleidingscommissies - HvA

Toch nog vragen? Geen probleem, het team Centrum voor Medezeggenschap helpt graag!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)