Reglementen voor de Medezeggenschap

Geüpdatet 8 months ago door ZALQUAH

Op de Hogeschool van Amsterdam hebben wij medezeggenschapsorganen. Hoe zij werken en wat voor regelingen voor hen gelden, hebben wij in reglementen opgenomen. Deze zijn hieronder te vinden!

Medezeggenschapsreglement - HvA

Reglement Opleidingscommissies - HvA

Huishoudelijk Reglement CMR - HvA

Faciliteringsreglement Medezeggenschap - HvA

Kiesreglement - HvA

Engelstalige versie van het Reglement Opleidingscommissies -->

Regulations Degree Programme Committees - UAUS

Toelichting bij nieuw Kiesreglement - HvA

Toelichting reglement Opleidingscommissies - HvA

De toelichtingen op de reglementen zijn door de afdeling Juridische Zaken opgesteld ter aanvulling en verduidelijking.

Toch nog vragen? Geen probleem, het team Medezeggenschap helpt graag!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)