Wat is de laatste jaren gewijzigd in artikelen in de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Elk jaar wordt er een overzicht van de wijzigingsvoorstellen gemaakt. Deze kun je vinden in de map met alle informatie over het OER-proces van dat jaar. Ook is te lezen welke wijzigingen er in de afgelopen jaren en met welke redenen zijn gemaakt in de OER-formats.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)