Hoe komt de Onderwijs- en Examenregeling van een opleiding tot stand?

Geüpdatet 1 year ago door Participatie HvA

Wanneer de formats gereed zijn kunnen de opleidingen aan de slag om de Onderwijs- en Examenregelingen verder aan te vullen met de opleidingsspecifieke informatie. Een belangrijk onderdeel zijn de toetsprogramma’s: een overzicht van alle onderwijseenheden en de daarbij gebruikte toetsvormen. Het samenstellen van de Onderwijs- en Examenregeling voor opleidingen vindt plaats in het voorjaar. Iedere faculteit maakt daarvoor zelf een planning, inclusief het instemmings- en adviesproces van deelraad en opleidingscommissie. De definitieve Onderwijs- en Examenregeling wordt, na instemming door de opleidingscommissie en deelraad vastgesteld door de decaan. Uiterlijk 1 juni moeten de Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen worden aangeleverd bij de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek. Zij zorgen voor plaatsing in de digitale studiegids.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt over de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)