Wat is de pilot 'Vergroting studentbetrokkenheid Studievoorschotmiddelen' bij de Faculteit Business en Economie?

Geüpdatet 6 months ago door Participatie HvA

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Communitiy Officer van de Faculteit Business en Economie.
Let op: Dit artikel gaat over een pilot van en bij de Faculteit Business en Economie en is geen HvA-breed programma.

Om studenten meer betrekken bij de besteding van de studievoorschotmiddelen (onderdeel van de kwaliteitsafsrpaken) op opleidingsniveau is de Faculteit Business en Economie bij een aantal opleidingen gestart met de pilot ‘Vergroting studentbetrokkenheid Studievoorschotmiddelen’. In deze pilot worden de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) besproken en gebruikt om het gesprek over de besteding van de middelen aan te gaan.

Betrokken opleidingen

De volgende opleidingen zijn betrokken bij de pilot ‘Vergroting studentbetrokkenheid Studievoorschotmiddelen’:

 • Commerciële Economie
  Studievereniging MarCo
 • Finance & Control
  Studievereniging BeAdam
 • Accountancy
  Studievereniging Everybody Counts
 • Finance, Tax & Advice
  Studievereniging FinTax
 • Amsterdam School for International
  Studievereniging ACE Society

Planning

In de pilot zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd door de studieverenigingen en opleidingscommissies. Afgesproken is om voor de betrokken opleidingen een cyclus aan bijeenkomsten te organiseren tussentijds te evalueren. De resultaten en ervaringen worden teruggegeven aan de opleidingsmanagers en de decaan van de faculteit. De bijeenkomsten zijn als volgt ingericht:

Voorjaarsbijeenkomst

Onderwerp:

Vooruitblik

Focus:

​Informeren, brainstormen, input ophalen, dialoog

Organisatoren:

Bestuur Studievereniging, Leden Opleidingscommissie

Betrokkenen:

Opleidingsmanager, Communicatieadviseur, Medewerker Onderwijs & Kwaliteit

Genodigden:

Studenten (Klassenvertegenwoordigers jaar 1, Studentmentoren jaar 2)

Verslaglegging:

Er wordt een korte film gemaakt van de bijeenkomst met korte interviews en hoogtepunten van de bijeenkomst.

Najaarsbijeenkomst

Onderwerp:

Verantwoording

Focus:

Informeren, Verantwoording afleggen, discussie, verbeterpunten

Organisatoren:

Bestuur Studievereniging, Leden Opleidingscommissie

Betrokkenen:

Opleidingsmanager, Communicatieadviseur, Medewerker Onderwijs & Kwaliteit

Genodigden:

Studenten (Klassenvertegenwoordigers jaar 1, Studentmentoren jaar 2)

Verslaglegging:

Er wordt een korte film gemaakt van de bijeenkomst met korte interviews en hoogtepunten van de bijeenkomst.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs