Waarom is er een Onderwijs- en Examenregeling?

Geüpdatet 5 months ago door Participatie HvA

Iedere hbo-opleiding die valt onder de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) moet een Onderwijs- en Examenregeling (OER) hebben. Deze regeling moet jaarlijks worden geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het College van Bestuur (CvB). Al alle HvA bachelor-, master- en associate degree opleidingen zijn CROHO geregistreerde opleidingen en vallen onder de WHW.

De OER bevat regels over onderwijsprogramma’s, toetsing en examinering en is onderdeel van het HvA Studentenstatuut. Omdat iedere opleiding opleidingsspecifieke informatie opneemt in de OER is de OER een apart document naast het Studentenstatuut. De HvA heeft een format OER voor bachelor, master en associate degree opleidingen. Het format bevat de regels die voor alle opleidingen gelden en een aantal onderwerpen die opleidingen zelf aanvullen en/of keuzes in kunnen maken.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt over de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)