Wat is de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De OER bevat regels over onderwijsprogramma’s, toetsing en examinering.

Het is niet direct het eerste document dat je als student inziet. Veel informatie over het onderwijs en de toetsing vind je ook op de opleidingspagina’s, in de digitale leeromgeving en op de A-Z lijst. Als er onduidelijkheid ontstaat of bij een klacht is de OER de bron voor de regels die we toepassen. Dit document is daarom belangrijk voor studenten. Het zorgt bij conflicten voor een gelijke behandeling van studenten.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)