Voor wie is deze facilitering?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Deze facilitering is voor HvA-studenten die een rol hebben als:

  • medezeggenschapper
    • opleidingscommissie
    • deelraad
    • Centrale Medezeggenschapsraad
  • bestuurslid van een erkende studievereniging
  • studentmentor+

Om de studenten die actief zijn in dezel rollen extra te ondersteunen bieden we deze facilitering aan.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)