Kennisclip: Studielast

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 9 (Bachelor en Associate Degree) of hoofdstuk 8 (Master) besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.

Sheet 1 - Introductie

Deze kennisclip gaat in op studielast. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor dit onderwerp adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Studielast

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden’.

In de opleidings-OER vermeld in hoofdstuk 9 (bachelor en AD) of hoofdstuk 8 (master). Bij iedere onderwijseenheid is het aantal EC aangegeven.

Sheet 4 - Studielast

Het tweede aspect gaat om de omvang van een masteropleiding. De omschrijving WHW over masteropleidingen is als volgt: ‘ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste lid (omvang groter dan 60 EC).

De studielast master staat vermeld in paragraaf 2 van de master OER.

Sheet 5 - Studielast

De Opleidingscommissie kan op de volgende punten letten. Ten eerste: leidt de verdeling van EC’s tot een studeerbaar programma? Ten tweede: is er sprake van te grote of te kleine onderwijseenheden? Ten derde: is de studielast evenwichtig verdeeld over de blokken of semesters?

Sheet 6 -  Waar kan ik naartoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Studielast
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)