Kennisclip: Praktische Oefeningen

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingsrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 2.6 besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.

Sheet 1 - Introductie

Deze kennisclip gaat in op de inrichting van praktische oefeningen. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor dit onderwerp adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Kwaliteiten

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen’. In de Onderwijs –en Examenregeling is de informatie over dit onderwerp beschreven in paragraaf 3.5. Opleidingen geven hier aan wat de praktische oefeningen inhouden. Gaat het bijvoorbeeld om het oefenen specifieke beroepsvaardigheden, om algemene vaardigheden zoals presenteren, onderhandelen of om practica. De opleidingen geven dit voor iedere onderwijseenheid in de tabel kort weer.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de OC instemming heeft op de inrichting, de deelraad of er verplichte aanwezigheid geldt bij praktische oefeningen.

Sheet 4 - Kwaliteiten

De Opleidingscommissie kan op de volgende punten letten. Ten eerste, is er daadwerkelijk sprake van praktische oefeningen. Om je een goed idee te geven hebben vind je op de website studentengagement een aantal concrete voorbeelden. Ten tweede, is er sprake van begeleiding van een docent, slb-er, werkplekbegeleider of ouderejaars. Ten derde, worden de leerdoelen van de praktische oefeningen getentamineerd. De reden waarom praktische oefeningen apart benoemd worden is dat alleen in geval van praktische oefeningen de opleiding aanwezigheidsplicht mag hanteren als voorwaarde om mee te doen aan het tentamen. Daarom is het van belang dat de leerdoelen van de praktische oefeningen daadwerkelijk worden getentamineerd.

Sheet 5 - Waar kan ik naartoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk OER.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Praktische Oefeningen
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)