Welke rol heeft het dagelijks bestuur?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het dagelijks bestuur in de opleidingscommissie, deelraad en Centrale Medezeggenschapsraad vormt op dagelijkse basis de leiding van de organisatie van de raad. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de leden geïnformeerd worden over huidige informatie en beslissingen, stelt prioriteiten voor het opmaken van de vergaderagenda van de raad en geeft wijzigingen tijdig door aan de leden. Ook vertegenwoordigen ze de raad zowel binnen als buiten de Hogeschool van Amsterdam.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)